Δημοτικό Ωδείο


Το Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Ιλίου ιδρύθηκε το Σεπτέμβρη του 1995, ως συνέχεια της "Μουσικής Σχολής του Δήμου Νέων Λιοσίων", η οποία είχε ήδη ιδρυθεί πριν από 10 περίπου χρόνια. Αρχικά, στο Δημοτικό Ωδείο φοιτούσαν 40 μόνο μαθητές, οι οποίοι διδάσκονταν τα βασικά όργανα, ενώ, σήμερα, τα τμήματά του παρακολουθούν 100 μαθητές, οι οποίοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να διδαχθούν πολύ περισσότερα.

Οι σπουδές στο Δημοτικό Ωδείο αρχίζουν από την προσχολική ηλικία, με ειδικά προγράμματα μουσικοκινητικής αγωγής, και ολοκληρώνονται με την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος.

Το Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Ιλίου είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από το κράτος, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού, και παρέχει τίτλους σπουδών που κατοχυρώνουν την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων του.

Μέχρι σήμερα, το Δημοτικό Ωδείο έχει απονείμει σε μαθητές του 70 περίπου πτυχία και διπλώματα, τόσο στα μουσικά όργανα όσο και στα θεωρητικά της μουσικής. Οι πτυχιούχοι και διπλωματούχοι του έχουν πολλές δυνατότητες αξιοποίησης των τίτλων σπουδών που έχουν αποκτήσει από το Δημοτικό Ωδείο και έτσι κάποιοι φοιτούν στα τμήματα Μουσικών Σπουδών των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ορισμένοι διδάσκουν και στο Δημοτικό Ωδείο, αλλά και σε διάφορες Μουσικές Σχολές και Ωδεία, άλλοι έχουν την ευκαιρία να ακολουθήσουν καλλιτεχνική σταδιοδρομία, είτε σαν σολίστ, είτε σαν μέλη ορχηστρών, ενώ, όσοι το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για την πρόσληψη τους στη Δημόσια Εκπαίδευση.

Το Δημοτικό Ωδείο, κατά τη διάρκεια της 23ετούς πορείας του, έχει πολλαπλασιάσει εντυπωσιακά τα τμήματά του, καθώς το ενδιαφέρον των δημοτών του Ιλίου χρόνο με το χρόνο αυξάνεται. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η πολύτιμη συνεισφορά του, τόσο στη δημιουργική απασχόληση των παιδιών, όσο και στην επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση, όσων επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους με την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος, έχει αναγνωριστεί από τους δημότες. 

Καλλιτεχνική Διευθύντρια Παππού Δάφνη
 

Γενικές πληροφορίες

Μαθήματα: Τα μαθήματα στα μουσικά όργανα είναι ατομικά (οι ημέρες και οι ώρες διεξαγωγής τους καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης ανάμεσα στον διδάσκοντα και τον μαθητή), γίνονται μια φορά  την εβδομάδα για κάθε μαθητή και η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 40 λεπτά. Τα υποχρεωτικά μαθήματα στα θεωρητικά της μουσικής (θεωρία, σολφέζ, ιστορία της μουσικής κλπ) γίνονται ομαδικά, σε ολιγομελή τμήματα, μία φορά την εβδομάδα και η διάρκεια κάθε μαθήματος είναι 1 ώρα.

Δίδακτρα: Τα δίδακτρα κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, ώστε να είναι προσιτά σε όλους τους δημότες, και καταβάλλονται σε μηνιαία βάση. Δίδακτρα Δημοτικού Ωδείου


Εγγραφές: Η διαδικασία των εγγραφών στο Δημοτικό Ωδείο ξεκινά από τις αρχές Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στα μέσα Οκτωβρίου, τηρουμένης αυστηρής σειράς προτεραιότητας. Το κόστος της εγγραφής στο Δημοτικό Ωδείο ανέρχεται στα €20.

Εξετάσεις: Οι εξετάσεις για τη χορήση πτυχίων και διπλωμάτων διενεργούνται ενώπιων επιτροπής, με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού, κάθως οι τίτλοι σπουδών που χορηγούνται από το Δημοτικό Ωδείο είναι αναγνωρισμένοι από το κράτος.

Τμήματα

Για τα τμήματα που θα λειτουργήσουν στο Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2019-2020 θα ενημερωθείτε σύντομα με σχετική ανακοίνωηση.


 ΔΙΚΑΙΟΛΟΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Φωτογραφία ωφελούμενου
  2.  Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικού εφορίας που να φέρει το ΑΦΜ του  ωφελούμενου ή του γονέα αν πρόκειται για  παιδί
  3. E-MAIL
  4. Πιστοποιητικό οικ. Κατάστασης ( μόνο  για ετεροδημότες και πρόκειται για εγγραφή παιδιού)
  5.  ΑΜΚΑ γονέα  & ΑΜΚΑ  παιδιού.

Στοιχεία επικοινωνίας

 Διεύθυνση: Ζίτσης 21 123 Ίλιον  

  Τηλ. 2105063446  Δευτέρα έως Πέμπτη 14:00-19:00