Πολιτισμός

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99 - ΤΚ 131 22

Η Διεύθυνση Πολιτισμού είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων των πολιτιστικών  δραστηριοτήτων  και δομών του Δήμου,  τη λειτουργία δανειστικών βιβλιοθηκών καθώς και τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και της Φιλαρμονικής του δήμου.