Εγγραφές Πληροφορίες

Το Γραφείο Εγγραφών Αθλητικών Προγραμμάτων λειτουργεί σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Δευτέρα      8:30 έως 16:00
Τρίτη           8:30 έως 15:00
Τετάρτη       8:30 έως 15:00 και 18:00 έως 20:00
Πέμπτη        8:30 έως 15:00
Παρασκευή 8:30 έως 15:00

Διεύθυνση: Νέστορος 101 - 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 2691 625 
Αρμόδιος Υπάλληλος : κος Πέτσας Αριστοτέλης
 
Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς,. Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
ΔιεύθυνσηΚαπετάν Βέρα & Γ’ Ορεινής  Ταξιαρχίας, 13122 Ίλιον 
 
Τηλέφωνο:  210 2691502
Φαξ:             210 2615 545
Email:           sports@ilion.gr