Αθλητισμός

Το Αυτοτελές Tμήμα Αθλητισμού Νέας Γενιάς Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιλίου παρέχει υπηρεσίες Αθλητισμού και πληροφόρησης σε όλους τους κατοίκους και αναπτύσσει δράσεις και δομές με σκοπό την προαγωγή της υγείας των δημοτών και κατοίκων.